Fastigheter

Bocken 32

Byggnaden ritades 1917 av Ivar Tengbom, arkitekt för bl.a. Stockholms Konserthus. Fastighets AB Gustos grundare öppnade kontor på adressen 1929. Bolaget har än idag sitt kontor här. 

Guldfisken 26

Byggnaden är sedan 1973 synonym med Mornington Hotel och uppfördes 1954-58 som hotell efter ritningar av Ancker-Gate-Lindegren. 

Friluftsteatern 3

Danviksklippan där byggnaden ligger har en spännande historia. Högst upp på berget uppfördes på slutet av 1700-talet en kvarn (vars grund och sockel fortfarande finns kvar). Här har också funnits en friluftsteater (1920-42) som givit kvartersnamnet. 

Ingenjören 5

Byggherre, byggmästare och arkitekt var David Sahlin som uppförde huset 1910-11. Byggnaden består av gathus och gårds-/flygelhus i fem respektive fyra våningar och omfattar 2900 m2 uthyrbar yta. 

Magneten 23

Byggnaden, ritad av Adrian Langendahl uppfördes på Gustos uppdrag för Stockholmskexfabrik AB 1947-48.  Kexfabriken var då en av Europas modernaste. Här tillverkades Aida, Osti, Albert och Mariekex med en kapacitet på mer än 3 ton per dag. I slutet av 1950-talet såldes maskinerna och kexfabriken blev kontor och industri. 

Klöversyran

Vi arbetar också med olika fastighetsutvecklingsprojekt. I samarbete med partners projekterades bland annat ett radhusområde i Hässelby Villastad. 

Projektfastigheter

Vi arbetar också med olika fastighetsutvecklingsprojekt. Ofta gäller det mark där vi uppför en fastighet eller förädling/omdaning av befintlig fastighet. Ibland handlar det om att nyproducera bostader i bostadsrättsform.