Ingenjören 5, Blekingegatan 14 Södermalm

1910-1911

Byggnadsår

2900 m2

Fastighetsyta

45

Antal lägenheter

Byggherre, byggmästare och arkitekt var David Sahlin som uppförde huset 1910-11. Byggnaden består av gathus och gårds-/flygelhus i fem respektive fyra våningar och omfattar 2900 m2 uthyrbar yta. 

I entréplan och den överbyggda gården finns ett antal lokaler. Byggnaden genomgick 2013 en omsorgsfull totalrenovering då också vindarna inreddes. Här finns idag 45 lägenheter, de flesta om 2 rok. I samband renoveringen skapades också en japansk trädgård på innergården. Gusto har ägt fastigheten sedan 1969.

Ingenjören 5 Blekingegatan 14 Gård
Ingenjören 5 Blekingegatan 14 Gård
Se alla bilder