Friluftsteatern 3, Hästholmsvägen 21 Södermalm

1945

Byggnadsår

2500 m2

Fastighetsyta

2005

Renoveringsår

Danviksklippan där byggnaden ligger har en spännande historia. Högst upp på berget uppfördes på slutet av 1700-talet en kvarn (vars grund och sockel fortfarande finns kvar). Här har också funnits en friluftsteater (1920-42) som givit kvartersnamnet. 

Den nuvarande bebyggelsen stod klar 1945 efter ritningar av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Byggherrar var ett konsortium där Gustos grundare, advokat Helmer Persson ingick. Punkthusen på Danviksklippan väckte stor uppmärksamhet och i efterhand stor erkänsla, också internationellt. Det är framförallt de täta, moderna planlösningarna som fortfarande väcker beundran. Lägenheterna är små och effektiva; från 1or om 28 m2 till 4or på 75m2. Byggnaden som omfattar drygt 2.500 m2 bostäder totalrenoverades pietetsfullt år 2005 och har varit i bolagets ägo sedan den uppfördes 1945.

Friluftsteatern 3 Hästholmsvägen 21, Byggnad
Se alla bilder