Projektfastigheter

Vi arbetar också med olika fastighetsutvecklingsprojekt. Ofta gäller det mark där vi uppför en fastighet eller förädling/omdaning av befintlig fastighet. Ibland handlar det om att nyproducera bostader i bostadsrättsform. 

Eventuella ombyggnationer och anpassningar görs av koncernens byggföretag; Byggnadsaktiebolaget Sommargyllingen www.sommargyllingen.se

Sommargyllingen genomför under 2018-19 förädling av Kungsgatan 17 där ny flaggskepps-restaurang för Holy Greens färdigställdes i oktober 2018. Samtidigt topprenoverades 360 kvm kontor i våning 1.

Under sommaren 2019 avslutas projekten på Kungsgatan när ett nytt hotellkoncept med 17 hotellrum i källarplan öppnar för gäster. Hotellet som är helt obemannat lär bli omtalat för sin djärva och helt egna design.

På bolagets fastighet Magneten 23 pågår sedan några år ett omfattade omgestaltningsarbete. De flesta lokaler i byggnaden genomgått omfattande renovering. Så har t ex 100 nya företagslägenheter tillskapats och 87 stycken lägenheter ytterligare har tillkommit samtidigt som hotellrum i tre våningplan totalrenoverats. Infart och parkeringsytor har förnyats och i planerna ligger nu ett återställande av fasaden med fönsterpartier i spröjsat orginalutförande.

Byggnadens klimatavtryck blir också mindre och mindre med nyinstallerade fläktar, styr och regerutrystning, bergvärme för både värme och kyla – och snart försörjs allt av en solkcellspark på taket – som ska få en ny spektaulär takträdgård med terrasser etc.

Under 2020-21 har en stor uppgradering gjorts av hotellrum på Mornington Hotel Bromma och 87 st företagslägenheter har tillskapats.

 

Bocken kontor
Bocken kontor 1
Vega
Vega 1
Se alla bilder